Privacybeleid

Privacyverklaring

ELEKTRO CAPPOEN NV respecteert uw privacy. In dit privacy beleid willen we jou dan ook graag informeren over onze verwerkingsactiviteiten met betrekking tot persoonsgegevens die je als betrokkene bezorgt. We trachten je op een transparante manier te informeren over de verwerkingsdoeleinden, alsook op welke manier we hierdoor digitale gebruikerservaringen kunnen verbeteren.

Hoewel de meeste informatie op onze websites en andere communicatiemedia beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat er naar persoonsgegevens gevraagd wordt. Persoonsgegevens zijn gegevens die leiden tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon waaronder een naam, e-mailadres of contactgegevens. Het gaat meer specifiek over de gegevens die je meedeelt via formulieren, e-mails en telefoongesprekken maar ook over gegevens met betrekking tot aankopen of diensten waarvan je gebruik maakt of gebruik wenst te maken. Deze gegevens worden verwerkt deze gegevens in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Dit privacy beleid is van toepassing op al onze diensten. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van onze websites, platformen en diensten, ga je akkoord met de mogelijke verwerkingshandelingen van ons.

Wij stellen via onze website contactformulieren ter beschikking. Door het invullen en verzenden van een digitaal formulier, geef je ons de toestemming om te antwoorden op jouw verzoek om informatie en dit per e-mail, chat, post of telefoongesprek.

Het is mogelijk dat deze berichten in onze mailbox of CMS/CRM bewaard worden. Jouw gegevens worden in ons CMS/CRM-systeem opgenomen op het moment dat er informatie en/of effectieve prijsopgave wordt aangevraagd.

Persoonsgegevens die bij klantenwerving, prospectie en beheer worden verwerkt voor deze specifieke doeleinden:

 • het beantwoorden van jouw vragen;
 • het downloaden van bestanden;
 • het verwerken van informatie- of offerteaanvragen door onszelf of andere partijen die bij de dienstverlening betrokken zijn;
 • het verwerken van bestellingen en het uitvoeren van leveringen;
 • het uitvoeren van de afgesloten overeenkomsten;
 • bedrijfsadministratie en boekhouding;
 • het verzorgen van ondersteuning n.a.v. producten of diensten die je bij ons hebt afgenomen;
 • klantentevredenheidsonderzoeken of marktonderzoeken;
 • opsporing en bescherming tegen frauduleuze activiteiten, fouten en/of criminaliteit;
 • contact name via e-mail, chat en telefoon voor informatie over je producten en diensten, tips en advies of aanbiedingen;
 • opstellen van websitestatistieken en verbeteren van de digitale gebruikerservaringen. Pagina-elementen niet meer correct worden weergegeven wanneer cookies uitgeschakeld worden, al doet we er alles aan om het gebruik van de website zo soepel mogelijk te laten verlopen.
 • het beheren van je gebruikersprofiel

Deze gegevens worden bijgehouden zolang deze nodig zijn.

Steeds voorzien we een uitschrijfmogelijkheid of opt-out in onze commerciële nieuwsbrieven.

U kan zich uiteraard kosteloos en op aanvraag, steeds verweren tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Daartoe kunt u zich richten naar ELEKTRO CAPPOEN NV - Prof. Rubbrechtstraat 2 - 8972 Roesbrugge-Haringe - Belgium (Registered Office), www.heyzerhof.be, bruno@elektrocappoen.be, T +32 (0)57 30 05 94, BE 0445.890.588 R.P.R. Gent afdeling Ieper.

Uw persoonlijke gegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Een niet-exhaustieve lijst van de categorieën persoonsgegevens die mogelijks kunnen worden verwerkt, kan je hier terugvinden: Je IP-adres/Je voor-en/of achternaam/Je e-mailadres/Je telefoonnummer/Het bedrijf dat je vertegenwoordigt. Bij de verwerking van persoonsgegevens van klanten en prospecten worden geen data geregistreerd en/of bijgehouden met de bedoeling de beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

Volgens, in overeenstemming met de wet op de verwerking van persoonlijke gegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn gegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan ELEKTRO CAPPOEN NV - Prof. Rubbrechtstraat 2 - 8972 Roesbrugge-Haringe - Belgium (Registered Office), www.heyzerhof.be, bruno@elektrocappoen.be, T +32 (0)57 30 05 94, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

ELEKTRO CAPPOEN NV kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.


Cookies

Wij gebruiken ook cookies!

Tijdens een bezoek aan ons platform/onze website kunnen 'cookies' op uw harde schijf geplaatst worden om het platform/de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.

Als u het platform/de website wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring.


Aansprakelijkheid-Bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Gent afdeling Ieper bevoegd. De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. ELEKTRO CAPPOEN NV  zal het nodige doen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date zou zijn. Als de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal [ELEKTRO CAPPOEN NV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. ELEKTRO CAPPOEN NV  kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. De website-inhoud (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. ELEKTRO CAPPOEN NV  geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. ELEKTRO CAPPOEN NV  kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. ELEKTRO CAPPOEN NV  verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


Website

Deze website wordt beheerd ELEKTRO CAPPOEN NV - Prof. Rubbrechtstraat 2 - 8972 Roesbrugge-Haringe - Belgium (Registered Office), www.heyzerhof.be, Bruno Cappoen, info@heyzerhof.be, T +32 (0)57 30 05 94.

Deze Privacy Policy was laatst bijgewerkt op 22/03/2023.